ADK-611 paviršių dezinfekantas, 1l

  7,30 € 7,30 € 7.3 EUR

  7,30 €

  Pasirinkimas negalimas

  Ši kombinacija neegzistuoja.

  Pridėti į krepšelį


  APRAŠYMAS

  Greitai paviršių ir įrangos dezinfekcijai visuomenės sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei įrankiams ir instrumentams dezinfekuoti kirpyklose, grožio salonuose.

  • Paviršių dezinfekantas alkoholių pagrindu.
  • 2 ir 4 tipo biocidas.
  • Pasižymi labai greitu ir plataus antimikrobinio spektro poveikiu. Veikia baktericidiškai(Psiaudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus), fungicidiškai (Candida.albicans), virucidiškai ir mikrobakteriškai (TBC).
  • Džiūdamas nepalieka apnašų.
  • Sudėtyje nėra aldehidų, todėl nedirgina kvėpavimo takų, nesukelia kosulio ir odos alergijos.
  • Tinkamas naudoti vietose, jautriose drėgmei.
  • Negali tiesiogiai liestis su maistu.
  • Tinka nerūdijančio plieno, aliuminio, cinkuoto plieno, polietileno paviršių dezinfekavimui.

  NAUDOJIMAS

  • Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
  • Alkoholinė dezinfekavimo priemonė ADK–611 paruošta naudojimui.
  • Dezinfekuojamas paviršius turi būti švarus.
  • Instrumentų, įrankių ir paviršių po dezinfekcijos nuplauti nereikia.
  • Atsiradus alkoholinės dezinfekavimo priemonės ADK–611 užsiteršimo požymiams (iškritus dribsniams, pasikeitus spalvai), ji turi būti pakeista nauja.

  Esant mikobaktericidiniam arba virucidiniam užterštumui, ekspozicijos laikas 60 min.

  PAPILDOMA INFORMACIJA

  Atsargiai. Degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti
  mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos
  šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai
  plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti
  akis.Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Pilna
  saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija yra pateikiama Saugos duomenų lapuose.

  Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

  SUDĖTIS

  Veikliosios medžiagos: propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 30.0 %, alkil (C12- 16) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 0.1 %. Sudėtyje yra etanolio, citrinų rūgšties.

  pH 6,5–7,5

  LAIKYMO SĄLYGOS

  Laikyti sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių. Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

  PAKUOTĖ

  Plastikinė tara.

  Tinkamumo naudoti laikas 24 mėn.